कुल संक्रमित: 20593063
मृत्यु संख्या: 747231
निको हुनेको संख्या: 13504324
मृत्यु संभावना: 3.63%