कुल संक्रमित: 6033835
मृत्यु संख्या: 366891
निको हुनेको संख्या: 2661163
मृत्यु संभावना: 6.08%