कुल संक्रमित: 44741165
मृत्यु संख्या: 1178535
निको हुनेको संख्या: 32718988
मृत्यु संभावना: 2.63%