कुल संक्रमित: 95941386
मृत्यु संख्या: 2047368
निको हुनेको संख्या: 68476946
मृत्यु संभावना: 2.13%