Myth: Taking a hot bath does prevent the new coronavirus disease


Fact: Taking a hot bath will not prevent you from catching COVID-19. Your normal body temperature remains around 36.5°C to 37°C, regardless of the temperature of your bath or shower. Actually, taking a hot bath with extremely hot water can be harmful, as it can burn you. The best way to protect yourself against COVID-19 is by frequently cleaning your hands. By doing this you eliminate viruses that may be on your hands and avoid infection that coud occur by then touching your eyes, mouth, and nose.

भ्रम: तातोमा नुहाउँदा नयाँ कोरोना भाइरसहरुको रोकथाम गर्न सकिन्छ।


यथार्थ: तातोमा नुहाउँदा तपाईंलाई COVID-19 लाई समात्न रोक्दैन। तपाईंको नुहाउने बेलाको तापक्रमको पर्वाह नगरी सामान्य शरीरको तापक्रम 36.5 डिग्री सेल्सियस देखि 37 डिग्री सेल्सियसको आसपास रहन्छ, वास्तवमा, एकदम तातो पानीले नुहाउनु हानिकारक हुन सक्छ, किनकि यसले तपाईंलाई जलाउन सक्छ। COVID-19 बाट आफूलाई बचाउने उत्तम तरिका भनेको तपाईका हातहरू बारम्बार सफा गर्नु हो। यो गरेर तपाईं र तपाईंको हातमा हुन सक्ने भाइरसहरू हटाउन सकिन्छ र तपाईंको आँखा, मुख र नाक छोएपछि हुने संक्रमणबाट बच्न सक्नुहुन्छ।

Source: WHO