Myth: Can pets at home spread the new coronavirus (2019-nCoV)?


Fact: At present, there is no evidence that companion animals/pets such as dogs or cats can be infected with the new coronavirus. However, it is always a good idea to wash your hands with soap and water after contact with pets. This protects you against various common bacteria such as E.coli and Salmonella that can pass between pets and humans.

भ्रम: घरमा घरपालुवा जनावरले नयाँ कोरोना भाईरस फैलाउन सक्छन् ।


यथार्थ: वर्तमानमा, कुनै प्रमाण छैन कि घरपालुवा जनावरहरू जस्तै कुकुर वा बिरालाहरू नयाँ कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन सक्छन्। तरपनि घरपालुवा जनावरहरूसँग सम्पर्क पछि साबुन र पानीले हात धुनु राम्रो हो । यसो गर्नाले तपाईलाई बिभिन्न सामान्य ब्याक्टेरियाहरूबाट बचाउँछ जस्तै ईकोली र साल्मोनेला जो घरपालुवा जनावर र मानिस बिच पास हुन सक्छ ।

Source: WHO