Myth: Are antibiotics effective in preventing and treating the new coronavirus?


Fact: No, antibiotics do not work against viruses, only bacteria. The new coronavirus (2019-nCoV) is a virus and, therefore, antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment. However, if you are hospitalized for the 2019-nCoV, you may receive antibiotics because bacterial co-infection is possible.

भ्रम: एन्टिबायोटिक नयाँ कोरोनाभाइरसलाई रोक्न र उपचार गर्न प्रभावकारी छन् ।


यथार्थ: एन्टिबायोटिक ले केवल ब्याक्टेरियाहरू माथि मात्र काम गर्छ, भाइरसलाई मार्न सक्दैन । नयाँ कोरोनाभाइरस एक प्रकारको भाइरस हो । एन्टिबायोटिकलाई यस्को उपचारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यद्यपि यदि तपाईं कोरोनाभाइरसको संक्रमण को कारण अस्पातलमा भर्ना हुनु भयो भने डाक्टरले तपाईंलाई एन्टिबायोटिक दिन सक्छन । किनभने तपाईंलाई ब्याक्टेरियाको पनि इन्फेक्शन भएको हुन सक्छ ।

Source: WHO