Myth: The new coronavirus CAN be transmitted through mosquito bites.


Fact: To date there has been no information nor evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. To protect yourself, clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Also, avoid close contact with anyone who is coughing and sneezing.

भ्रम: नयाँ कोरोनाभाइरस लामखुट्टेको टोकाइ मार्फत सर्छ ।


यथार्थ: आज सम्म कुनै जानकारी वा नयाँ प्रमाण छैन कि नयाँ कोरोनाभाइरस लामखुट्टेले सार्न सक्छ । नयाँ कोरोनाभाइरस एक श्वासप्रश्वासको भाइरस हो जुन मुख्य रूपले संक्रमित व्यक्तिले खोकी वा हाँच्छ्यु गरेपछि थुकको थोपा वा नाकबाट डिस्चार्ज हुँदा उत्पन्न हुने थोपाबाट सर्छ । आफैंलाई जोगाउनका लागि तपाईका हातहरू बारम्बार सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस् वा साबुन र पानीले धुनुहोस्। साथै, खोकी र हाँच्छ्यु लाग्ने जो कोहीसँग घनिष्ठ सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्।

Source: WHO