Myth: Cold weather and snow CAN kill the new coronavirus.


Fact: There is no reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other diseases. The normal human body temperature remains around 36.5°C to 37°C, regardless of the external temperature or weather. The most effective way to protect yourself against the new coronavirus is by frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing them with soap and water.

भ्रम: चिसो मौसम र हिउँले नयाँ कोरोनाभाइरसलाई मार्न सक्छ ।


यथार्थ: चिसो मौसमले नयाँ कोरोनाभाइरस वा अन्य रोगहरू मार्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन । बाह्य तापमान वा मौसमको पर्वाह नगरी सामान्य मानव शरीरको तापक्रम ३६।५ डिग्री सेल्सियस देखि ३७ डिग्री सेल्सियसको आसपास रहन्छ। नयाँ कोरोनाभाइरसबाट आफूलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको तपाईंको हातहरू सधै सेनिटाइजरले सफा गर्नु वा साबुन र पानीले धुनु हो।

Source: WHO