Myth: उच्च ज्वरो आएको बेला सिरकले आफुलाई ढाकेर र अदुवाको सुप सेवन गरेर कोभिड १९ बाट जोगिन सकिन्छ ।


Fact: उच्च ज्वरो आएको बेला सिरकले आफुलाई ढाकेर र अदुवाको सुप सेवन गरेर कोभिड १९ बाट जोगिन सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै बैज्ञानिक प्रमाण छैन । यद्यपि, आमरुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक मात्रामा फलफूल तथा तरकारी सेवनलाई स्वस्थ भोजनको रुपमा सिफारिस गर्दछ ।

भ्रम: उच्च ज्वरो आएको बेला सिरकले आफुलाई ढाकेर र अदुवाको सुप सेवन गरेर कोभिड १९ बाट जोगिन सकिन्छ ।


यथार्थ: उच्च ज्वरो आएको बेला सिरकले आफुलाई ढाकेर र अदुवाको सुप सेवन गरेर कोभिड १९ बाट जोगिन सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै बैज्ञानिक प्रमाण छैन । यद्यपि, आमरुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक मात्रामा फलफूल तथा तरकारी सेवनलाई स्वस्थ भोजनको रुपमा सिफारिस गर्दछ ।

Source: WHO