Myth: अधिक पानी पिउँदा नयाँ कोरोनाभाइरसहरु शरीरबाट निष्काशन हुन्छन वा पेटको अम्लीय रसले भाइरस मार्छ ।


Fact: अधिक पानी पिउँदा नयाँ कोरोनाभाइरसहरु शरीरबाट निष्काशन हुन्छन वा पेटको अम्लीय रसले भाइरस मार्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन । यद्यपि, आमरुपमा स्वास्थ्यको लागि र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनबाट जोगिन दिनहुँ उचित मात्रामा पानी पिउन सल्लाह दिने गरिन्छ ।

भ्रम: अधिक पानी पिउँदा नयाँ कोरोनाभाइरसहरु शरीरबाट निष्काशन हुन्छन वा पेटको अम्लीय रसले भाइरस मार्छ ।


यथार्थ: अधिक पानी पिउँदा नयाँ कोरोनाभाइरसहरु शरीरबाट निष्काशन हुन्छन वा पेटको अम्लीय रसले भाइरस मार्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन । यद्यपि, आमरुपमा स्वास्थ्यको लागि र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनबाट जोगिन दिनहुँ उचित मात्रामा पानी पिउन सल्लाह दिने गरिन्छ ।

Source: WHO