Myth: केे पानी पिउनाले घाटी दुखेको निको हुन्छ, कोरोना भाइरस को संक्रमण बाट बचाउँछ ?


Fact: स्वस्थ रहन पानी पिउनु अति आवश्यक छ। तर यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

भ्रम: केे पानी पिउनाले घाटी दुखेको निको हुन्छ, कोरोना भाइरस को संक्रमण बाट बचाउँछ ?


यथार्थ: स्वस्थ रहन पानी पिउनु अति आवश्यक छ। तर यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

Source: Ministry of health and Population