Myth: People of Asian descent are more likely to be infected and spread it .


Fact: People of Asian descent are not more likely to be infected with the virus and they are not more likely to contract the virus either. While the outbreak began in Wuhan, China, everyone is susceptible to it.

भ्रम: कोरोना भाइरस एसियन मूलका मानिस बाट सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।


यथार्थ: कोरोनाभाइरसले एसियन मूलका मानिसलाई मात्र असर गर्छ भन्ने होइन ।यो भाइरस चीनबाट सुरु भएपनि यसले पुरै विश्वलाइ असर गर्न सक्छ ।

Source: NepalCorona