Myth: कोरोनाभाइरस घरेलु उपचारबाट नै निको हुन्छ ।


Fact: कोरोनाभाइरसको कुनै घरेलु उपचार छैन । यसबाट सुरक्षित रहन बारम्बार साबुन पानीले वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हात धुनुहोस् ।

भ्रम: कोरोनाभाइरस घरेलु उपचारबाट नै निको हुन्छ ।


यथार्थ: कोरोनाभाइरसको कुनै घरेलु उपचार छैन । यसबाट सुरक्षित रहन बारम्बार साबुन पानीले वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हात धुनुहोस् ।

Source: nepalcorona.info