Myth: कोरोना भाइरस लागेपछि निको हुदैन ।


Fact: धेरै जसो मानिस लाई कोरोना लागेपछि निको हुन्छ । तपाईमा यसको लक्षण देखा परेको छ भने सम्बन्धित निकाय लाई तुरुन्त खबर गर्नुहोस।

भ्रम: कोरोना भाइरस लागेपछि निको हुदैन ।


यथार्थ: धेरै जसो मानिस लाई कोरोना लागेपछि निको हुन्छ । तपाईमा यसको लक्षण देखा परेको छ भने सम्बन्धित निकाय लाई तुरुन्त खबर गर्नुहोस।

Source: WHO