Myth: घाम मा वा २५ डिग्री भन्दा बढी तापक्रम मा बस्यो भने कोरोना भाइरस निको हुन्छ ।


Fact: उच्च तापक्रम हुने देश हरुमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेको छ। तेसैले यसबाट जोगिन आफ्नो हात बारम्बार साबुन पानीले धुनुहोस ।

भ्रम: घाम मा वा २५ डिग्री भन्दा बढी तापक्रम मा बस्यो भने कोरोना भाइरस निको हुन्छ ।


यथार्थ: उच्च तापक्रम हुने देश हरुमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेको छ। तेसैले यसबाट जोगिन आफ्नो हात बारम्बार साबुन पानीले धुनुहोस ।

Source: WHO