Myth: चियामा पाइने मिथाइल्याक्सिनथीन, चिओब्रोमीन र थिओफाइलीनले कोभिड–१९ भाइरसलाई निको पार्नसक्छ ।


Fact: अहिलेसम्म कोभिड–१९ रोग निम्त्याउने कोरोनाभाइरसको कुनै पनि उपचार र खोप उपलब्ध छैन तर विश्वभरि अनुसन्धानकर्ताहरू यसमा कडा मिहेनतका साथ काम गरिरहेका छन् । विश्वभरि धेरै खोपहरू विकास हुने क्रममा रहेको र विभिन्न उपचारविधिको परीक्षण भइरहेको छ ।

भ्रम: चियामा पाइने मिथाइल्याक्सिनथीन, चिओब्रोमीन र थिओफाइलीनले कोभिड–१९ भाइरसलाई निको पार्नसक्छ ।


यथार्थ: अहिलेसम्म कोभिड–१९ रोग निम्त्याउने कोरोनाभाइरसको कुनै पनि उपचार र खोप उपलब्ध छैन तर विश्वभरि अनुसन्धानकर्ताहरू यसमा कडा मिहेनतका साथ काम गरिरहेका छन् । विश्वभरि धेरै खोपहरू विकास हुने क्रममा रहेको र विभिन्न उपचारविधिको परीक्षण भइरहेको छ ।

Source: WHO