Myth: यदि तपाईंले स्टिलको थाललाई काठले ठटाएर आवाज निकाल्नु भयो भने, विषाणु (भाइरस) तपाईंको घर भित्र प्रवेश गर्दैन ।


Fact: कोभिड–१९ स्वासप्रश्वाशजन्य छिटा (उदाहरणका लागि विरामी व्यक्तिले खोक्दा निक्सने थुक)मार्फत र संक्रमित भएको वस्तु वा ठाउँको सम्पर्कमा आएमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुन्छ । हरेक व्यक्तिले हात धुने र स्वासप्रश्वासजन्य स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने, र संक्रमण फैलिनसक्ने वस्तु र स्थानलाई नियमित रुपमा सफा गर्ने र किटाणुमुक्त बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) सिफारिस गर्दछ ।

भ्रम: यदि तपाईंले स्टिलको थाललाई काठले ठटाएर आवाज निकाल्नु भयो भने, विषाणु (भाइरस) तपाईंको घर भित्र प्रवेश गर्दैन ।


यथार्थ: कोभिड–१९ स्वासप्रश्वाशजन्य छिटा (उदाहरणका लागि विरामी व्यक्तिले खोक्दा निक्सने थुक)मार्फत र संक्रमित भएको वस्तु वा ठाउँको सम्पर्कमा आएमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुन्छ । हरेक व्यक्तिले हात धुने र स्वासप्रश्वासजन्य स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने, र संक्रमण फैलिनसक्ने वस्तु र स्थानलाई नियमित रुपमा सफा गर्ने र किटाणुमुक्त बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) सिफारिस गर्दछ ।

Source: WHO